Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 2.29 trang 43 Toán 6 Kết nối tri thức: Hai số...

Bài 2.29 trang 43 Toán 6 Kết nối tri thức: Hai số nguyên tố được gọi là sinh đôi nếu chúng hơn kém nhau hai đơn vị....

Giải bài 2.29 trang 43 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Luyện tập chung

Câu hỏi: Hai số nguyên tố được gọi là sinh đôi nếu chúng hơn kém nhau hai đơn vị. Ví dụ 17 và 19 là hai số nguyên tố sinh đôi. Em hãy liệt kê các cặp số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 40

Giải: Các cặp số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 40:

  • 3 và 5
  • 5 và 7
  • 7 và 9
  • 11 và 13
  • 17 và 19
  • 29 và 31