Toán 6 sách Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Toán 6 sách Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Toán 6 sách Kết nối tri thức.
Bài 9.24 trang 86 Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống: Từ bảng trên, em hãy thay dấu "?
Phân loại các đối tượng trên trục nằm ngang. – Tìm các đối tượng tương ứng với các màu. Giải và trình bày...
Bài 9.22 trang 86 Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống: Từ biểu đồ, không thực hiện tính toán
Quạt có nhiều tháng cao hơn và có sự chênh lệch giữa hai quạt lớn là quạt bán được nhiều hơn. Giải và...
Bài 9.23 trang 86 Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống: Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn bảng thống kê
Bước 1. Vẽ các trục biểu diễn số lượng các lớp và các môn. Bước 2. Với mỗi lớp. Phân tích và lời...
Bài 9.20 trang 86 Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống: Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng. . Tính tổng...
Tính tổng cả 2 quạt trong tháng 5,6,7= tổng hai quạt trong tháng 5+ tổng hai quạt trong tháng 6+ tổng hai quạt...
Bài 9.21 trang 86 Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống: Các loại quạt có xu hướng bán chạy hơn vào mùa...
Tìm số quạt bán được từng tháng trong năm rồi tìm 3 tháng bán được nhiều quạt nhất. Nhận xét xu hướng. Phân...
Bài 9.18 trang 86 Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống: Liệt kê ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần...
Quan sát các cột màu vàng (quạt trần). Tháng có cột màu vàng cao nhất là tháng bán được nhiều quạt trần nhất....
Bài 9.19 trang 86 Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống: Liệt kê ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt cây...
Quan sát các cột màu xanh (quạt cây). Tháng có cột màu xanh cao nhất là tháng bán được nhiều quạt cây nhất....
Bài 9.16 trang 81 Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống: Bảng sau cho biết số lượng các bạn lớp Khoa hâm...
Kẻ bảng thống kê có khung như sau: Câu lạc bộ bóng đá Manchester City Manchester United Liverpool Số lượng các bạn hâm...
Bài 9.17 trang 81 Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống: Cho bảng thống kê sau: Hãy vẽ biểu đồ cột biểu...
Vẽ biểu đồ: Bước 1. Vẽ trục ngang biểu diễn thể loại. Vẽ trục đứng biểu diễn số bạn. Bước 2. Với mỗi...
Bài 9.15 trang 81 Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống: Lập bảng thống kê thể hiện thời gian tự học ở...
Kẻ bảng gồm 2 hàng và 8 cột. Hàng thứ nhất là ngày trong tuần, hàng thứ 2 là số phút An tự...

Mới cập nhật

Bài tập Nói và nghe trang 59 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Trong văn bản Phòng sô-cô-la ti vi,...
Lời Giải Câu 1, 2, 3, 4, 6 giải Bài tập Nói và nghe trang 59 sách bài tập Ngữ văn 7 -...
Bài tập Viết trang 59 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Vẽ sơ đồ tóm tắt nội dung văn bản...
Vận dụng kiến thức giải Câu 1, 2, 3, 4 giải Bài tập Viết trang 59 sách bài tập Ngữ văn 7 -...
Bài tập tiếng Việt trang 58 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: So sánh các cặp câu dưới đây và...
Giải Câu 1, 2, 3, 4, 6 giải Bài tập tiếng Việt trang 58 sách bài tập Ngữ văn 7 - Chân trời...
Bài tập Đọc trang 50 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Đoạn trích sau và liệt kê những chi tiết...
Phân tích và giải Câu 1, 2, 3, 4, 6 giải Bài tập Đọc trang 50 sách bài tập Ngữ văn 7 -...
Bài tập Viết trang 44 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà...
Lời Giải Câu 1, 2 giải Bài tập Viết trang 44 sách bài tập Ngữ văn 7 - Chân trời sáng tạo. Khi...
Bài tập tiếng Việt trang 43 sách bài tập Văn 7 – Chân trời sáng tạo: Số từ Ý nghĩa bổ sung cho danh...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2 giải Bài tập tiếng Việt trang 43 sách bài tập Ngữ văn 7 - Chân trời sáng...