Toán 6 sách Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức
Hai người cùng chơi một trò chơi mỗi người chơi lần lượt quay một tấm bìa có gắn một mũi tên ở tâm. Tính...
Hai người cùng chơi một trò chơi mỗi người chơi lần lượt quay một tấm bìa có gắn một mũi tên ở tâm (như hình vẽ bên ).
Em hãy vẽ một tam giác tùy ý rồi dùng thước đo góc để đo các góc của tam giác đó. Tính tổng các...
a.Em hãy vẽ một tam giác tùy ý rồi dùng thước đo góc để đo các góc của tam giác đó.
Một mảnh đất hình chữ nhật có kích thước 50 m x 30 m. Trên mảnh đất đó, người ta làm 1 lối đi...
Một mảnh đất hình chữ nhật có kích thước 50 m x 30 m. Trên mảnh đất đó, người ta làm 1 lối đi xung quanh rộng 2 m, diện tích còn lại dùng để trồng rau. Hỏi diện tích trồng rau là bao nhiêu mét vuôn
Có tất cả bao nhiêu đường thẳng đi qua ít nhất 2 trong 5 điểm dưới đây ?Em hãy kể tên các đường thẳng...
Có tất cả bao nhiêu đường thẳng đi qua ít nhất 2 trong 5 điểm dưới đây? Em hãy kể tên các đường thẳng đó ?
Một người bán một tấm vải. Ngày thứ nhất , người đó bán được 25% tấm vải và 15 m; ngày thứ hai bán...
Một người bán một tấm vải. Ngày thứ nhất , người đó bán được 25% tấm vải và 15 m; ngày thứ hai bán được 

Quảng cáo
Bốn thửa ruộng thu hoạch được tất cả 10,5 tấn thóc. Số thóc thu hoạch ở ba thửa ruộng đầu lần lượt bằng 0,2
Bốn thửa ruộng thu hoạch được tất cả 10,5 tấn thóc. Số thóc thu hoạch ở ba thửa ruộng đầu lần lượt bằng 0,2; 15%; và 
Bài 7 trang 108 Toán 6 Bài tập ôn tập cuối năm: Tính giá trị của các biểu thức sau
Tính giá trị của các biểu thức sau ( tính hợp lí, nếu có )
Giải bài 6 trang 108 Toán 6 tập 2: Tính giá trị của các biểu thức sau ( tính hợp lí, nếu có )
Tính giá trị của các biểu thức sau ( tính hợp lí, nếu có )

Mới cập nhật

Mỗi bạn Nam, Việt và Mai chọn một cánh cửa thần kì đến các hành tinh khác nhau. Biết Việt chọn cửa ghi số...
Hướng dẫn giải bài 4 trang 60 Toán lớp 2 tập 2kết nối tri thức với cuộc sống. Luyện tập Bài 53 So sánh các...
Vẽ 4 điểm rồi ghi các số (như hình vẽ). Nối các điểm đó theo thứ tự các số từ bé đến lớn
Hướng dẫn giải bài 3 trang 60 SGK Toán 2 tập 2 kết nối tri thức. Bài 53 So sánh các số có ba...
Ở một trung tâm chăm sóc mèo, mỗi chú mèo được đeo một số thẻ như dưới đây. Chú mèo nào đeo số bé...
Hướng dẫn giải bài 2 trang 60 SGK Toán 2 kết nối tri thức tập 2. Luyện tập Bài 53 So sánh các số có...
Giải bài 1 trang 59 Toán 2 tập 2: Điền dấu > < = vào chỗ trống
Hướng dẫn làm bài 1 trang 59 SGK Toán 2 kết nối tri thức tập 2. Luyện tập Bài 53 So sánh các số có...
Từ ba tấm thẻ ghi các số 2, 3 và 5, mỗi bạn đã tạo ra một số có ba chữ số rồi viết...
Bài 4 trang 59 SGK Toán 2 kết nối tri thức tập 2: Bài 53 So sánh các số có ba chữ số Từ ba tấm...
Cho biết số đo chiều cao của bốn con vật như sau: Đà điểu: 213 cm, Hươu cao cổ: 579 cm. Trong các vật...
Giải bài 3 trang 59 Toán lớp 2 kết nối tri thức tập 2: Hoạt động Bài 53 So sánh các số có ba...