Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 2.35 trang 48 Toán 6 Kết nối tri thức: Hãy cho...

Bài 2.35 trang 48 Toán 6 Kết nối tri thức: Hãy cho hai ví dụ về hai số có ƯCLN bằng 1 mà cả hai đều là hợp số...

Giải bài 2.35 trang 48 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất

Câu hỏi: Hãy cho hai ví dụ về hai số có ƯCLN bằng 1 mà cả hai đều là hợp số

Giải: Hai ví dụ về hai số có ƯCLN bằng 1 mà cả hai đều là hợp số:

  • 4 và 9
  • 8 và 27