Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 2.38 trang 53 Toán 6 Kết nối tri thức: Tìm BCNN...

Bài 2.38 trang 53 Toán 6 Kết nối tri thức: Tìm BCNN của các số sau: a) 30 và 45...

Giải bài 2.38 trang 53 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 12: Bội chung. Bội chung lớn nhất

Câu hỏi: Tìm BCNN của các số sau:

a) 30 và 45

b) 18, 27 và 45

Giải: 

a) 30 và 45

30 = 2.3.5  ;  45 = 32.5

Quảng cáo

Ta thấy thừa số nguyên tố chung là 3 và 5; thừa số nguyên tố riêng là 2

Vậy BCNN(30; 45) = 2.32.5=90

b) 18, 27 và 45

18 = 2.32  ;  27 = 33  ;  45 = 32.5

Ta thấy thừa số nguyên tố chung là 3; thừa số nguyên tố riêng là 2 và 5

Vậy BCNN(30; 45) = 2.33.5=270