Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 2.44 trang 53 Toán 6 Kết nối tri thức: Thực hiện...

Bài 2.44 trang 53 Toán 6 Kết nối tri thức: Thực hiện các phép tính sau...

Giải bài 2.44 trang 53 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 12: Bội chung. Bội chung lớn nhất

Câu hỏi:  Thực hiện các phép tính sau

Giải: a) BCNN(11; 7) = 77 nên chọn mẫu chung là 77

Quảng cáo

b) BCNN(20; 15)= 60 nên chọn mẫu chung là 60