Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 2.57 trang 56 Toán 6 Kết nối tri thức: Thực hiện...

Bài 2.57 trang 56 Toán 6 Kết nối tri thức: Thực hiện phép tính...

Giải bài 2.57 trang 56 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài tập cuối chương 2

Câu hỏi: Thực hiện phép tính

Giải: 

a) BCNN(12, 16) = 48 nên chọn mẫu chung là 48

Quảng cáo

b) BCNN(15, 9) = 45 nên chọn mẫu chung là 45