Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 3.14 trang 66 Toán 6 Kết nối tri thức: Mỗi hình...

Bài 3.14 trang 66 Toán 6 Kết nối tri thức: Mỗi hình sau mô tả phép tính nào?...

Giải bài 3.14 trang 66 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Câu hỏi: Mỗi hình sau mô tả phép tính nào?

Giải: a) Hình vẽ mô tả phép tính: (-5) + 3 = -2

b) Hình vẽ mô tả phép tính: 2 – 5 = -3