Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 3.22 trang 68 Toán 6 Kết nối tri thức: Tính một...

Bài 3.22 trang 68 Toán 6 Kết nối tri thức: Tính một cách hợp lí: a) 232 – (581 + 132 – 331)...

Giải bài 3.22 trang 68 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

Câu hỏi: Tính một cách hợp lí:

a) 232 – (581 + 132 – 331)

b) [12 + (-57)] – [-57 – (-12)]

Quảng cáo

Giải: a) 232 – (581 + 132 – 331) = 232 – 581 – 132 + 331 = (232 – 132) – (581 – 331) = 100 – 250 = -150

b) [12 + (-57)] – [-57 – (-12)] = 12 – 57 + 57 – 12 = 0