Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 3.34 trang 72 Toán 6 Kết nối tri thức: Một tích...

Bài 3.34 trang 72 Toán 6 Kết nối tri thức: Một tích nhiều thừa số sẽ mang dấu âm hay dương nếu trong tích đó có...

Giải bài 3.34 trang 72 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 16: Phép nhân số nguyên

Câu hỏi: Một tích nhiều thừa số sẽ mang dấu âm hay dương nếu trong tích đó có:

a) Ba thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đầu dương?

b) Bốn thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đều dương?

Quảng cáo

Giải: a) Ba thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đầu dương thì tích mang dấu âm.

b) Bốn thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đều dương thì tích mang dấu dương.