Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 3.36 trang 72 Toán 6 Kết nối tri thức: Cho biết...

Bài 3.36 trang 72 Toán 6 Kết nối tri thức: Cho biết tích của hai số tự nhiên n và m là 36...

Giải bài 3.36 trang 72 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 16: Phép nhân số nguyên

Câu hỏi: Cho biết tích của hai số tự nhiên n và m là 36. Mỗi tích n.(-m) và (-n).(-m) bằng bao nhiêu?

Giải: 

n(-m) = -(n.m) = -36

(-n).(-m) = n.m = 36