Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 3.44 trang 75 Toán 6 Kết nối tri thức: Cho P...

Bài 3.44 trang 75 Toán 6 Kết nối tri thức: Cho P = (-1).(-2).(-3).(-4).(-5)...

Giải bài 3.44 trang 75 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài Luyện tập chung

Câu hỏi: Cho P = (-1).(-2).(-3).(-4).(-5)

a) Xác định dấu của tích P

b) Dấu của P thay đổi thế nào nếu đổi dấu ba thừa số của nó?

Quảng cáo

Giải: 

a) Tích P mang dấu âm

b) Nếu đổi dấu ba thừa số của P thì tích P mang dấu dương