Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 3.47 trang 75 Toán 6 Kết nối tri thức: Tính một...

Bài 3.47 trang 75 Toán 6 Kết nối tri thức: Tính một cách hợp lí: a) 17.[29 – (-111)] + 29.(-17)...

Giải bài 3.47 trang 75 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài Luyện tập chung

Câu hỏi: Tính một cách hợp lí:

a) 17.[29 – (-111)] + 29.(-17)

b) 19.43 + (-20).43 – (-40)

Quảng cáo

Giải: a) 17.[29 – (-111)] + 29.(-17) = 17.[29 – (-111)] – 29.17 = 17.(29 + 111 – 29) = 17.111 = 1887

b) 19.43 + (-20).43 – (-40) = 43.[19 + (-20)] + 40 = 43.(-1) + 40 = -3