Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 3.5 trang 61 Toán 6 Kết nối tri thức: Các điểm...

Bài 3.5 trang 61 Toán 6 Kết nối tri thức: Các điểm A, B, C, D và E trong hình dưới đây biểu diễn số nào...

Giải bài 3.5 trang 61 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 13: Tập hợp các số nguyên

Câu hỏi: Các điểm A, B, C, D và E trong hình dưới đây biểu diễn số nào

Giải: Các điểm A, B, C, D, E lần lượt biểu diễn các số:   9; -5; 5; 0; -1