Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 3.50 trang 76 Toán 6 Kết nối tri thức: Dùng số...

Bài 3.50 trang 76 Toán 6 Kết nối tri thức: Dùng số âm để diễn tả các thông tin sau...

Giải bài 3.50 trang 76 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài tập cuối chương 3

Câu hỏi: Dùng số âm để diễn tả các thông tin sau:

a) Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống đến 60C dưới 0C

b) Do dịch bệnh, một công ty trong một tháng đã bị lỗ 2 triệu đồng.

Quảng cáo

Giải: a) Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống đến -60C

b) Do dịch bênh, một công ty trong một tháng đã thu về – 2 triệu đồng.