Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 3.52 trang 76 Toán 6 Kết nối tri thức: Liệt kê...

Bài 3.52 trang 76 Toán 6 Kết nối tri thức: Liệt kê các phần tử của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng...

Giải bài 3.52 trang 76 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài tập cuối chương 3

Câu hỏi: Liệt kê các phần tử của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng:

a) S = {x  Z| -5 < x  5}

b) T = {x  Z| -7  x < 1}

Giải: a) S = {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}

Quảng cáo

Tổng các phần tử trong S bằng 5

b) T = {-7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0}

Tổng các phần tử trong T bằng -28