Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 3.56 trang 76 Toán 6 Kết nối tri thức: Cho 15...

Bài 3.56 trang 76 Toán 6 Kết nối tri thức: Cho 15 số có tính chất: Tích của 5 số bất kì trong chúng đều âm. Hỏi tích của 15 số đó mang dấu...

Giải bài 3.56 trang 76 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài tập cuối chương 3

Câu hỏi: Cho 15 số có tính chất: Tích của 5 số bất kì trong chúng đều âm. Hỏi tích của 15 số đó mang dấu gì?

Giải: Ta chia 15 số thành 3 nhóm mỗi nhóm 5 số thì được tích mỗi nhóm mang dấu âm

Do đó tích của cả 15 số mang dấu âm