Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 3.7 trang 61 Toán 6 Kết nối tri thức: Hãy so...

Bài 3.7 trang 61 Toán 6 Kết nối tri thức: Hãy so sánh hai số: a) -39 và -54...

Giải bài 3.7 trang 61 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 13: Tập hợp các số nguyên

Câu hỏi: Hãy so sánh hai số:

a) -39 và -54

b) – 3 719 và – 3 279

Quảng cáo

Giải: 

a) -39 > -54

b) – 3 719 < – 3 279