Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 5.2 trang 102 Toán 6 Kết nối tri thức: Hình lục...

Bài 5.2 trang 102 Toán 6 Kết nối tri thức: Hình lục giác đều có bao nhiêu trục đối xứng?...

Giải bài 5.2 trang 102 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 21: Hình có trục đối xứng

Câu hỏi: Hình lục giác đều có bao nhiêu trục đối xứng?

Giải: Hình lục giác đều có 6 trục đối xứng