Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 5.7 trang 106 Toán 6 Kết nối tri thức: Hình nào...

Bài 5.7 trang 106 Toán 6 Kết nối tri thức: Hình nào dưới đây có tâm đối xứng...

Giải bài 5.7 trang 106 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 22: Hình có tâm đối xứng

Câu hỏi: Hình nào dưới đây có tâm đối xứng? Em hãy xác định tâm đối xứng (nếu có) của chúng

Giải: Những hình có tâm đối xứng là hình a) và hình b)