Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Nhiệt độ đông đặc của một chất là nhiệt độ mà tại...

Nhiệt độ đông đặc của một chất là nhiệt độ mà tại đó chất chuyển từ thể lỏng sang thể răn .Nhiệt độ đông đặc của rượu...

Giải bài 7.4 trang 30 SGK Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống – Bài 28: Số thập phân

Nhiệt độ đông đặc của một chất là nhiệt độ mà tại đó chất chuyển từ thể lỏng sang thể răn .Nhiệt độ đông đặc của rượu ,nước và thủy ngân lần lượt là :-117oC; 0oC; -38,83 oC.

Hãy sắp xếp nhiệt độ đông đặc cảu ba chất này theo thứ tự từ nhỏ đến lớn .

Advertisements

Vì -117 <-38,83 <0 nên nhiệt độ của ba chất theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là :

rượu <thủy ngân <nước .