Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Cánh diều Chú thích các bộ phận của hệ tiêu hóa ở người có...

Chú thích các bộ phận của hệ tiêu hóa ở người có trong hình 26.1 và cho biết chức năng của bộ phận đó...

Hệ tiêu hóa ở cơ thể người được chia thành ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa Vận dụng kiến thức giải Câu hỏi trang 58 26.18 - Bài 26. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Cánh diều.

Câu hỏi/bài tập:

Chú thích các bộ phận của hệ tiêu hóa ở người có trong hình 26.1 và cho biết chức năng của bộ phận đó.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Hệ tiêu hóa ở cơ thể người được chia thành ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa. Các bộ phận ta cần chú thích là thuộc về ống tiêu hóa bắt đầu từ miệng đến hậu môn.

Answer - Lời giải/Đáp án

Các bộ phận của hệ tiêu hóa ở người có trong hình 26.1 và cho biết chức năng các bộ phận đó:

Advertisements (Quảng cáo)

1. Miệng: thu nhận và nghiền nhỏ thức ăn.

2. Thực quản: vận chuyển thức ăn.

3. Dạ dày: chứa và tiêu hóa một phần thức ăn.

4. Ruột non: tiêu hóa thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng.

5. Ruột già: tái hấp thụ nước từ chất thải lỏng, chuyển thành chất thải rắn (phân).

6. Trực tràng: chứa phân.

7. Hậu môn: đẩy phân ra khỏi cơ thể.