Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Cánh diều Ở người, quá trình tiêu hóa thức ăn (thu nhận, tiêu hóa,...

Ở người, quá trình tiêu hóa thức ăn (thu nhận, tiêu hóa, hấp thụ và thải bã) diễn ra như thế nào?...

Khi ta ăn, thức ăn đi vào ống tiêu hóa Trả lời Câu hỏi trang 58 26.16 - Bài 26. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Cánh diều.

Câu hỏi/bài tập:

Ở người, quá trình tiêu hóa thức ăn (thu nhận, tiêu hóa, hấp thụ và thải bã) diễn ra như thế nào?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Advertisements (Quảng cáo)

Khi ta ăn, thức ăn đi vào ống tiêu hóa. Ống tiêu hóa gồm các cơ quan tạo thành một ống dẫn từ miệng đến hậu môn. Thức ăn di chuyển trong ống tiêu hóa và được biến đổi thành chất dinh dưỡng và chất thải. Chất dinh dưỡng được hấp thụ vào máu, chất thải được đẩy ra khỏi cơ thể qua hậu môn (hình 26.2 và 26.3).

Answer - Lời giải/Đáp án

Quá trình tiêu hóa thức ăn bắt đầu trong khoang miệng. Thức ăn được nghiền nhỏ, thấm nước bọt (tiêu hóa một phần carbohydrate) và nuốt, qua hầu và thực quản dẫn đến dạ dày. Tại dạ dày, quá trình tiêu hóa thức ăn cả cơ học và hóa học đều diễn ra. Từ dạ dày, thức ăn đã tiêu hóa đi vào ruột non, nơi diễn ra quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng. Từ ruột non, chất thải di chuyển vào ruột già (tái hấp thụ nước), chuyển thành chất thải rắn trước khi bài xuất ra ngoài.