Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Cây trồng nào dưới đây cần nhiều phân đạm hơn những cây...

Cây trồng nào dưới đây cần nhiều phân đạm hơn những cây còn lại?...

Chất dinh dưỡng cung cấp nguyên liệu và năng lượng để sinh vật thực hiện các quá trình sống Giải chi tiết 29.4 - Bài 29. Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Cây trồng nào dưới đây cần nhiều phân đạm hơn những cây còn lại?

A. Củ đậu.

B. Lạc.

C. Cà rốt.

D. Rau muống.

Advertisements (Quảng cáo)

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Chất dinh dưỡng cung cấp nguyên liệu và năng lượng để sinh vật thực hiện các quá trình sống. Ở thực vật, chất dinh dưỡng là các chất khoáng. Ở động vật, chất dinh dưỡng là protein, carbohydrate, lipid, vitamin và chất khoáng.

Mỗi loài sinh vật khác nhau thì nhu cầu về các chất dinh dưỡng cũng khác nhau.

Answer - Lời giải/Đáp án

Đáp án D

Rau muống cần bón nhiều phân đạm để tăng kích thước lá, tăng quang hợp, tăng sinh trưởng và phát triển.