Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Loài thực vật nào sau đây có thể thích nghi với môi...

Loài thực vật nào sau đây có thể thích nghi với môi trường khô hạn, thiếu nước kéo dài?...

Trong môi trường khắc nghiệt, hạn chế về nguồn nước thì vẫn có sinh vật tồn tại và phát triển Giải và trình bày phương pháp giải 29.3 - Bài 29. Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Loài thực vật nào sau đây có thể thích nghi với môi trường khô hạn, thiếu nước kéo dài?

A. Sen.

B. Hoa hồng.

C. Ngô.

D. Xương rồng.

Advertisements (Quảng cáo)

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Trong môi trường khắc nghiệt, hạn chế về nguồn nước thì vẫn có sinh vật tồn tại và phát triển vì cấu tạo cơ thể của những sinh vật sẽ tiến hóa thích nghi theo hướng thích nghi được với môi trường khô hạn. Vd: cây xương rồng có thể sống trong sa mạc.

Answer - Lời giải/Đáp án

Đáp án D

Xương rồng sống trong sa mạc thích nghi với môi trường khô hạn, thiếu nước kéo dài.