Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Đôi khi, ta có thể thấy hiện tượng có các giọt nước...

Đôi khi, ta có thể thấy hiện tượng có các giọt nước ở mép lá (Hình 30) vào buổi sáng sớm. Hãy giải thích nguyên nhân của hiện tượng này...

Vào sáng sớm, độ ẩm không khí cao làm ngăn cản sự thoát hơi nước ở lá ở dạng hơi Hướng dẫn trả lời 30.9 - Bài 30. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Đôi khi, ta có thể thấy hiện tượng có các giọt nước ở mép lá (Hình 30) vào buổi sáng sớm. Hãy giải thích nguyên nhân của hiện tượng này.

A picture containing textDescription automatically generated

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Advertisements (Quảng cáo)

Vào sáng sớm, độ ẩm không khí cao làm ngăn cản sự thoát hơi nước ở lá ở dạng hơi nên ứ đọng lại thành dạng lỏng nằm trên bề mặt lá.

Answer - Lời giải/Đáp án

Khi độ ẩm không khí ở mức cao, không khí đạt trạng thái bão hòa hơi nước, nước vận chuyển từ mạch gỗ của rễ cây lên lá không thể hóa hơi qua khí khổng được và bị ứ đọng lại thành các giọt ở mép lá.