Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Khi đưa cây đi trồng nơi khác, người ta thường làm gì...

Khi đưa cây đi trồng nơi khác, người ta thường làm gì để tránh cho cây không bị mất nước?...

Để cây sống được ta phải đảm bảo sự cân bằng nước trong cây Hướng dẫn trả lời 30.7 - Bài 30. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Khi đưa cây đi trồng nơi khác, người ta thường làm gì để tránh cho cây không bị mất nước?

A. Nhúng ngập cây vào nước.

B. Tỉa bớt cành, lá.

C. Cắt ngắn rễ.

D. Tưới đẫm nước cho cây.

Advertisements (Quảng cáo)

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Để cây sống được ta phải đảm bảo sự cân bằng nước trong cây. Nghĩa là đảm bảo cân bằng giữa lượng nước hút vào trong cây qua rễ và lượng nước thoát ra ngoài thông qua thoát hơi nước ở lá.

Answer - Lời giải/Đáp án

Đáp án B

Khi đưa cây đi trồng nơi khác, lúc ta lấy cây từ dưới đất lên sẽ làm đứt bớt rễ (giảm quá trình hút nước) vì vậy khi đem trồng ở nơi khác ta phải cắt bớt cành, lá (giảm quá trình thoát hơi nước) để đảm bảo sự cân bằng nước trong cây, tránh cho cây bị mất nước.