Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Dựa vào những hiểu biết của em về sự biến đổi thức...

Dựa vào những hiểu biết của em về sự biến đổi thức ăn trong ống tiêu hóa của người...

Giai đoạn 1: Thức ăn được đưa vào miệng và bắt đầu quá trình biến đổi trong ống tiêu hóa Phân tích, đưa ra lời giải 31.8 - Bài 31. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Dựa vào những hiểu biết của em về sự biến đổi thức ăn trong ống tiêu hóa của người, hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau và rút ra nhận xét về sự phối hợp hoạt động của các cơ quan trong ống tiêu hóa.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Giai đoạn 1: Thức ăn được đưa vào miệng và bắt đầu quá trình biến đổi trong ống tiêu hóa.

Advertisements (Quảng cáo)

Giai đoạn 2: Thức ăn được biến đổi trong ống tiêu hóa để trở thành các chất đơn giản và được hấp thụ vào máu.

Giai đoạn 3: Các chất cặn bã còn lại được thải ra ngoài dưới dạng phân qua hậu môn.

Answer - Lời giải/Đáp án