Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Cắt một cành hoa hồng trắng rồi cắm vào cốc nước pha...

Cắt một cành hoa hồng trắng rồi cắm vào cốc nước pha màu tím. Sau một thời gian, cánh hoa sẽ có màu gì?...

Nước và các chất khoáng được hút vào vận chuyển lên phía trên nhờ mạch gỗ Trả lời 32.1 - Bài 32. Thực hành: Chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Cắt một cành hoa hồng trắng rồi cắm vào cốc nước pha màu tím. Sau một thời gian, cánh hoa sẽ có màu gì?

A. Màu trắng.

B. Không màu.

C. Màu tím.

D. Màu vàng.

Advertisements (Quảng cáo)

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Nước và các chất khoáng được hút vào vận chuyển lên phía trên nhờ mạch gỗ.

Answer - Lời giải/Đáp án

Đáp án C

Cắm một cành hoa hồng trắng rồi cắm vào cốc nước pha màu tím thì sau một thời gian, cánh hoa sẽ có màu tím do nước màu tím được mạch gỗ vận chuyển lên cánh hoa.