Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Trong hạt nhân nguyên tử fluorine có 9 proton. Số electron ở...

Trong hạt nhân nguyên tử fluorine có 9 proton. Số electron ở lớp ngoài cùng của vỏ nguyên tử fluorine là?...

Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo từng lớp khác nhau Hướng dẫn giải 2.15 - Bài 2. Nguyên tử - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Trong hạt nhân nguyên tử fluorine có 9 proton. Số electron ở lớp ngoài cùng của vỏ nguyên tử fluorine là?

A. 2.

B. 5.

C. 7.

D. 8.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

- Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo từng lớp khác nhau:

Advertisements (Quảng cáo)

+ Lớp electron trong cùng (gần hạt nhân nhất) chứa tối đa 2 electron.

+ Các lớp electron khác chứa tối đa 8 electron hoặc nhiều hơn

Answer - Lời giải/Đáp án

- Nguyên tử fluorine có số proton là 9 ⇨ Số electron của nguyên tử fluorine là 9.

- Lớp electron thứ nhất (gần hạt nhân nhất) có 2 electron.

- Lớp electron thứ hai (lớp ngoài cùng) có 9 – 2 = 7 electron.

⇨ Chọn C.