Trang chủ Lớp 7 SBT Lịch sử và Địa lí 7 - Cánh diều Tại sao châu Phi giàu tài nguyên khoáng sản nhưng hầu hết...

Tại sao châu Phi giàu tài nguyên khoáng sản nhưng hầu hết các quốc gia ở đây còn nghèo?...

Gợi ý giải Câu 8 - Bài 9. Vị trí địa lí - phạm vi và đặc điểm tự nhiên của Châu Phi SBT Lịch sử và Địa lí 7 - Cánh diều.

Câu hỏi/bài tập:

Câu 8. Tại sao châu Phi giàu tài nguyên khoáng sản nhưng hầu hết các quốc gia ở đây còn nghèo?

Answer - Lời giải/Đáp án

- Do khoáng sản khai thác chủ yếu được xuất khẩu ra bên ngoài mà chưa qua chế biến, giá thành thấp.

- Bên cạnh đó, việc khai thác khoáng sản ở châu Phi phụ thuộc nhiều vào các công ty của nước ngoài nên chưa mang lại giá trị cao cho mỗi quốc gia.