Trang chủ Lớp 7 Toán lớp 7 sách Kết nối tri thức Bài 10.23 Toán 7: Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật...

Bài 10.23 Toán 7: Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 m, chiều rộng 4 m và chiều cao 3 m...

Giải bài 10.23 trang 102 SGK Toán lớp 7 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống  –  Bài tập cuối chương 10 Một số hình khối trong thực tiễn

Advertisements (Quảng cáo)

Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 m, chiều rộng 4 m và chiều cao 3 m. Người ta muốn lăn sơn tường và trần nhà. Hỏi diện tích cần lăn sơn là bao nhiêu mét vuông, biết rằng tổng diện tích các cửa bằng 5,8 m2?

Diện tích xung quanh của căn phòng là: 2 . (5 + 4) . 3 = 54 (m2).

Diện tích trần nhà là: 5 . 4 = 20 (m2).

Diện tích cần quét sơn bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích trần nhà của căn phòng trừ đi diện tích cửa.

Suy ra diện tích cần quét sơn là: 54 + 20 – 5,8 = 68,2 (m2).

Vậy diện tích cần quét sơn là 68,2 m2.