Trang chủ Lớp 7 Toán lớp 7 sách Kết nối tri thức Bài 10.25 Toán 7: Một chiếc cốc có dạng hình trụ, chứa...

Bài 10.25 Toán 7: Một chiếc cốc có dạng hình trụ, chứa đầy nước. Hỏi nếu bỏ vào cốc 5 viên đá dạng hình lập phương có cạnh 2 cm thì lượng nước trào ra ngoài là bao nhiêu?...

Giải bài 10.25 trang 102 SGK Toán lớp 7 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống  –  Bài tập cuối chương 10 Một số hình khối trong thực tiễn

Một chiếc cốc có dạng hình trụ, chứa đầy nước. Hỏi nếu bỏ vào cốc 5 viên đá dạng hình lập phương có cạnh 2 cm thì lượng nước trào ra ngoài là bao nhiêu?

Thể tích của 5 viên đá là: 5 . 23 = 40 (cm3).

Do cốc chứa đầy nước nên lượng nước trào ra ngoài bằng thể tích của 5 viên đá.

Vậy thể tích lượng nước trào ra ngoài là 40 cm3.