Trang chủ Lớp 8 Ngữ văn lớp 8 Luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng trang 144 SGK...

Luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng trang 144 SGK ngữ văn 8, Đề bài: Thuyết minh cái phích nước. Bài nói cần nêu rõ được công dụng,...

Luyện nói: thuyết minh về một thứ đồ dùng – Luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng trang 144 SGK ngữ văn 8. Thuyết minh cái phích nước. Bài nói cần nêu rõ được công dụng, cấu tạo, nguyên lí giữ nhiệt và cách bảo quản cái phích nước

Thuyết minh cái phích nước.
Gợi ý
Bài nói cần nêu rõ được công dụng, cấu tạo, nguyên lí giữ nhiệt và cách bảo quản cái phích nước, thứ đồ dùng thường có trong mỗi gia đình chúng ta.
Lưu ý quan sát và tìm hiểu những bộ phận tạo thành vật dụng này.
Bộ phận quan trọng nhất của cái phích nước là ruột phích được cấu tạo để giữ nhiệt. Đó là hai lớp thủy tinh, ở giữa là chân không làm mất khả năng truyền nhiệt ra ngoài. Phía trong lớp thủy tinh người ta tráng một lớp thủy ngân mỏng CG tác dụng hắt nhiệt trở lại đế giữ nhiệt. Miệng phích nước bao giờ cũng nhỏ nhằm làm giảm khả năng truyền nhiệt.
Nhờ đó cái phích nước trong vòng 6 tiếng đồng hồ nước từ 100 độ còn giữ được đến 70 độ.
Vỏ phích thường làm bằng kim loại đế bảo quản ruột phích chắc chắn an toàn.
Chú ý đừng đề phích ngã, rơi để khỏi vờ.
Để làm bài nói này. học sinh dự kiến dàn ý đủ cả ba phần: Mở bài, thân bài và kết bài. Cũng nên lựa chọn trước các phương pháp thuyết minh phù hợp.

Quảng cáo