Trang chủ Lớp 8 Ngữ văn lớp 8 Luyện tập Bố cục văn bản trang 24 văn 8, Phân tích...

Luyện tập Bố cục văn bản trang 24 văn 8, Phân tích trình bày ý trong các đoạn văn sau...

Bố cục của văn bản – Luyện tập Bố cục văn bản trang 24 SGK văn 8. Phân tích trình bày ý trong các đoạn văn sau

♦ Bài tập 1:Phân tích trình bày ý trong các đoạn văn sau:
a) Trình bày ý theo thứ tự không gian: xa – gần – tận nơi – xa dần.
b) Trình bày ý theo thứ tự không gian: Ba Vì – xung quanh Ba Vì. Riêng về Ba Vì, trình bày theo thứ tự thời gian.
c) Hai luận cứ được sắp xếp theo tầm quan trọng của chúng đối với luận điếm cần chứng minh.
♦ Bài tập 2
Nếu phân tích lòng yêu thương sâu sắc và cảm động của nhân vật chú bé Hồng đối với mẹ qua văn bản Trong lòng mẹ em sẽ trình bày hai ý:
– Những ý nghĩ, cảm xúc của chú bé khi trà lời người cô;
– Cảm giác sung sướng cực điểm của chú bé khi được ở trong lòng mẹ.
Em sắp xếp các ý này theo thứ tư thời gian đúng với diễn biến tâm trạng của nhân vật.
♦ Bài tập 3
Đưa phần giải thích câu tục ngữ lên trước phần chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ xuống sau.

Quảng cáo