Trang chủ Lớp 8 Ngữ văn lớp 8 Luyện tập Thuyết minh về một thể loại văn học 153 ngữ...

Luyện tập Thuyết minh về một thể loại văn học 153 ngữ văn 8, Quan sát...

Thuyết minh về một thể loại văn học – Luyện tập Thuyết minh về một thể loại văn học 153 SGK ngữ văn 8. Quan sát

1. Quan sát

Đọc kĩ hai bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác  và Đập đá ở Côn Lôn rồi trả lời các câu hỏi:

a) Mỗi bài thơ có 8 dòng mỗi dòng có 7 chữ (tiếng). Số dòng số chữ là bắt buộc không tùy ý thêm bớt được. 

b)

c) Quan hệ bằng trắc giữa các dòng với nhau :

1 đối với 2

3  đối với 4

5  đối với 6

7 đối với 8

1 niêm với 8

2  niêm với 3

4  niêm với 5

6  niêm với 7

Quảng cáo

(Chủ yếu chữ thứ 2, 4 và 6)

d)  Vần

Bài Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác: Lưu, tù, châu, thù đâu.

Bài Đập đá ở Côn Lôn: Lôn, non, hòn, son, con.

Bài thơ thất ngôn bát cú những tiếng cuối câu 1 và các câu chẵn hiệp vần với nhau.

đ) Nhịp:

Thường là 4/3, 2/2/3

2.Lập dàn bài (SGK)

a)    Mở bài: Nêu một định nghĩa chung về thơ thất ngôn bát cú.

b)    Thân bài: Nêu các đặc điểm của thể thơ:

–       Số câu, số chữ trong mỗi bài.

–       Quy luật bằng trắc của thế thơ.

–       Cách gieo vần của thế thơ.

–       Cách ngắt nhịp phố biến của mồi dòng thơ.

c)    Kết bài: Cảm nhận của em về vẻ đẹp nhạc điệu của thể thơ.

Quảng cáo