Trang chủ Lớp 8 Ngữ văn lớp 8 Luyện tập trợ từ, thán từ trang 70 SGK ngữ văn 8,...

Luyện tập trợ từ, thán từ trang 70 SGK ngữ văn 8, Câu tục ngữ này khuyên chúng ta cách dùng thán từ gọi đáp biểu thị sự lễ phép....

Trợ từ thán từ – Luyện tập trợ từ, thán từ trang 70 SGK ngữ văn 8. Câu tục ngữ này khuyên chúng ta cách dùng thán từ gọi đáp biểu thị sự lễ phép.

Bài tập 1

–  Là trợ từ:              chính (a), ngang (c), là (e), những (h).

–  Không phải trợ từ: chính (b), ngay (d), là (đ), những (g) 

Bài tập 2

–  Lấy:         làm cho gọi là đủ

–  Nguyên:  toàn vẹn, không sai, không khác 

–  Cúi:         liền, luôn, không thôi

–  Cả:         gồm hết, tóm hết.

Bài tập 3

  a)này ,à

Quảng cáo

  b) ấy

  c) chao ôi

  d) hỡi ơi 

Bài tập 4

a)  – Kìa: Tiếng chỉ vào vật gì ở xa

–    Ha /la: Tiếng reo mừng

–     Ái ái: Tiếng kêu đau

b)  Than ôi! Tiếng kêu tỏ ý thương tiếc

Bài tập 5

Nên dùng thán từ phù hợp với tình huống giao tiếp.

Bài tập 6

Câu tục ngữ này khuyên chúng ta cách dùng thán từ gọi đáp biểu thị sự lễ phép.

Quảng cáo