Trang chủ Lớp 8 Ngữ văn lớp 8 Luyện tập Từ tượng hình, từ tượng thanh trang 49 Văn 8,...

Luyện tập Từ tượng hình, từ tượng thanh trang 49 Văn 8, Đặt câu với các từ tượng hình, tượng thanh sau đây:...

Từ tượng hình từ tượng thanh – Luyện tập Từ tượng hình, từ tượng thanh trang 49 SGK Ngữ văn 8. Đặt câu với các từ tượng hình, tượng thanh sau đây:

♦ Bài tập 1
Từ tượng hình, từ tượng thanh trong những câu trích từ tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố: xoàn xoạt, rón rén, bịch, bốp, lẻo khoẻo, (ngã) chỏng quèo
 Bài tập 2
Năm từ tượng hình gợi tả dáng đi.
– đi lò dù
– đi lom khom
– đi lụm khụm
– đi khóm róm
– đi thoăn thoắt
♦ Bài tập 3
– Ha hà: từ gợi tả tiếng cười to, tỏ ra rất khoái chí.
– Hi hi: từ mô phỏng tiếng cười phát ra đằng mũi biểu lộ sự thích thú,
có vẻ hiền lành.
– Hô hố: từ mô phỏng tiếng cười to, thô lỗ, gây cám giác khó chịu cho
người khác.
– Hơ hớ: từ mô phỏng tiếng cười thoải mái, vui vẻ, không cần che đậy,giữ ý.
♦ Bải tập 4
Đặt câu với các từ tượng hình, tượng thanh sau đây:
– lắc rắc: Mưa lắc rắc không thôi.
– lã chã: Những giọt nước mắt lã chã rơi không sao cầm lại được.
– lấm tấm: Ngoài trời những hạt mưa lấm tấm rơi.
– khúc khuỷu: Đường vào làng tôi khúc khuỷu quanh co.
– lập lòe: Ánh đèn lập lòe như đom đóm ban đêm.
– tích tắc: Đồng hồ tích tắc tích tắc.
– lộp bộp: Mưa rơi xuống tàu chuối lộp bộp.
– lạch bạch: Súng nổ lạch bạch từng tiếng.
– Ồm Ồm: Giọng nói của hắn cứ Ồm Ồm.
– ào ào: Tiếng gió thổi ào ào suốt đêm.
♦ Bài tập 5
Học sinh tự sưu tầm

Quảng cáo