Trang chủ Lớp 8 Ngữ văn lớp 8 Soạn bài Bàn luận về phép học trang 76 SGK Văn 8...

Soạn bài Bàn luận về phép học trang 76 SGK Văn 8 – Ngữ văn lớp 8...

Chia sẻ
Bàn luận về phép học – Nguyễn Thiếp – Soạn bài Bàn luận về phép học trang 76 SGK Ngữ Văn 8. Từ đoạn văn của Nguyễn Thiếp rút ra ý nghĩa, tác dụng của việc học chân chính: đất nước nhiều nhân tài, chế độ vững mạnh, quốc gia hưng thịnh.

1. Phân tích đoạn mở đầu: nêu mục đích chân chính của việc học. Tác giả dùng câu châm ngôn vừa dẽ hiểu, vừa tăng thêm sức mạnh thuyết phục.

“Ngọc không mài không thành đồ vật, người không học không biết rõ đạo”. Khái niệm “học” được giải thích bằng hình ảnh so sánh cụ thể nên dễ hiểu. Khái niệm “đạo” vốn trừu tượng, phức tạp được giải thích thật ngắn gọn rõ ràng: “Đạo là lối đối xử hàng ngày giữa mọi người”. Như vậy mục đích chân chính của việc học là học để làm người.

2. Sau khi xác định mục đích của việc học, tác giả soi vào thực tế đương thời để phê phán những biểu hiện lệch lạc, sai trái trong việc học. Lối học này gây những tác hại lớn.

Tác hại của lối học lệch lạc, sai trái đó là làm cho “chúa trọng nịnh thần” người trên, kẻ dưới đều thích sự chạy chọt, luồn cúi, không có thực chất, dẫn đến cảnh “nước mất, nhà tan”.

3. Việc học phải được phổ biến rộng khắp: mở thêm trường, mở rộng thành phần người học, tạo điều kiện thuận lợi cho người đi học.

Việc học phải bắt đầu từ những kiến thức cơ bản, có tính chất nền tảng. Phương pháp học học phải:

+ Tuần tự tiến lên, từ thấp đến cao

+ Học rộng, nghĩ sâu, biết tóm lược những điều cơ bản, cốt yếu nhất

Quảng cáo

+ Học phải biết kết hợp với hành. Học không phải chỉ đế biết mà còn để làm.

4. Từ đoạn văn của Nguyễn Thiếp rút ra ý nghĩa, tác dụng của việc học chân chính: đất nước nhiều nhân tài, chế độ vững mạnh, quốc gia hưng thịnh.

5. Củng cố bài học bằng sơ đồ lập luận của đoạn văn

Mục đích chân chính của việc học

-> Phê phán những lệch lạc sai trái trong học tập

-> Khẳng định quan điểm phương pháp đúng đắn trong học tập

=> Tác dụng của việc học chân chínhChia sẻ