Trang chủ Lớp 8 Ngữ văn lớp 8 Soạn bài Câu trần thuật trang 45 SGK Văn 8 – Ngữ...

Soạn bài Câu trần thuật trang 45 SGK Văn 8 – Ngữ văn lớp 8...

Câu trần thuật – Soạn bài Câu trần thuật trang 45 SGK Ngữ Văn 8. Trong các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán và trần thuật kiểu câu trần thuật được dùng nhiều nhất.

1. Tất cả các câu trong đoạn trích a, b, c và d trừ câu “Ôi Tào Khê”

2. Những câu này dùng đế:

–      Trình bày suy nghĩ của người viết về lòng yêu nước của dân tộc ta (đoạn a)

–        Kế (câu thứ nhất) và thông báo (câu thứ 2) (đoạn b)

Quảng cáo

–       Miêu tả hình thức của một người đàn ông (đoạn c)

–        Bộc lộ cám xúc (câu thứ 2 và thứ 3 ở đoạn d)

3. Trong các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán và trần thuật kiểu câu trần thuật được dùng nhiều nhất. Kiểu câu này có nhiều chức năng khác nhau (bao gồm cả chức năng chính của những kiểu câu còn lại) và không có dấu hiệu hình thức như các kiêu câu khác.