Trang chủ Lớp 8 Ngữ văn lớp 8 Soạn bài Hoạt động ngữ văn Làm thơ bảy chữ trang 164...

Soạn bài Hoạt động ngữ văn Làm thơ bảy chữ trang 164 SGK Văn lớp 8...

Hoạt động ngữ văn :Làm thơ bảy chữ – Soạn bài Hoạt động ngữ văn : Làm thơ bảy chữ trang 164 SGK ngữ văn 8. Ngắt nhịp trong thơ 7 chữ có thế là 4/3 hay 3/4 nhưng 4/3 nhiều hơn, thông dụng hơn.

I.NHẬN DIỆN LUẬT THƠ

Một bài bốn câu, hay một khô 4 câu thông thường là có 3 vần (cáu 1, câu 2 và câu 4) hoặc 2 vần (câu 2 và câu 4). Vần có thế là vần chính (hoàn toàn khớp ví dụ: ta, xa), có thế là vần thông là vần gần đúng (ví dụ: che, khuya, thông, dung…) vần cũng có vần trắc hoặc vần bằng nhưng vần bằng thông dụng hơn, vị trí gieo vần là tiếng cuối câu 2 và 4 có khi cả tiếng cuối câu 1:

– Luật bằng trắc trong thơ 7 chữ theo hai mô hình sau:

a)

B B T T T B B

T T B B T T B

T T B B B T T

Quảng cáo

B B T T T B B

b)

T T B B T T B

B B T T T B B

B B T T B B T

T T B B T T B

Bài thơ của Đoàn Vân Cừ bị chép sai:

– Sau ngọn đèn mờ không có dấu phẩy.

– Ánh xanh xanh lẽ ra là ánh xanh Ve.

Quảng cáo