Trang chủ Lớp 8 Ngữ văn lớp 8 Soạn bài Ôn luyện về dấu câu trang 150 SGK Văn lớp...

Soạn bài Ôn luyện về dấu câu trang 150 SGK Văn lớp 8...

Ôn luyện về dấu câu – Soạn bài Ôn luyện về dấu câu trang 150 SGK ngữ văn 8. TỔNG KẾT VỀ DẤU CÂU

I. TỔNG KẾT VỀ DẤU CÂU  

Dấu câu Công dụng

Dấuchấm

Dấuchấm hỏi

Dấuchấm than

Dấuphẩy

Dấu chấm phẩy

Dấu hai chấm

Dấu chấm lửng

Dấu gạch ngang

Dấu ngoặc đơn

Dấu ngoặc kép

Kết thúc câu tường thuật.

Quảng cáo

Kết thúc câu nghi vấn.

Kết thúc câu cảm thán hay cầu khiến.

Ngăn cách các từ; cụm từ.

Ngăn cách các bộ phận của câu.

Biểu hiện sự giải thích câu dẫn chứng, liệt kê.

Thay thế phần ý không diễn đạt thành lời…

Tách biệt các thành phần biệt lập hoặc báo hiệu một lời nói độc thoại hay đối thoại.

Tách biệt các thành phần biệt lập.

Đánh dấu lời dẫn trực tiếp, hoặc đánh dấu từ ngữ với ý mỉa mai (dấu nháy) hoặc dùng ghi tên tác phẩm, sách trong một câu đề cập đến chúng.

 II. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VỀ DẤU CÂU

1.Lời văn ở đây thiếu dấu ngắt câu sau xúc động. Dùng dấu chấm đế kết thúc câu. Viết hoa chữ “t” ở đầu câu.
2. Dùng dấu ngắt câu sau này là sai vì câu chưa kết thúc. Nên dùng dấu phẩy.
3. Câu này thiếu dấu phẩy đế tách các bộ phận liên kết.
4. Dấu chấm hỏi ở cuối câu đầu dùng sai vì đây không phải là câu hỏi. Đây là câu tường thuật, nên dùng dâu chấm.
Dấu câu ờ cuối câu thứ hai là sai. Đây là câu hỏi nên dùng dấu chấm hỏi.