Trang chủ Lớp 8 Ngữ văn lớp 8 Soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh trang 114...

Soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh trang 114 Văn lớp 8...

Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh – Soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh trang 114 SGK ngữ văn 8. Ba văn bản trên, mỗi văn bản thuyết minh, trình bày điều gì?

 1. Ba văn bản trên, mỗi văn bản thuyết minh, trình bày điều gì?

Quảng cáo

– Văn bản Cây dừa Binh Định thuyết minh, trình bày lợi ích của cây dừa Bình Định gắn bó với người dân Bình Định.
– Văn bản Tại sao lá cây có màu xanh lục? thuyết minh, giải thích về tác dụng của chất diệp lục làm cho người ta thấy lá cây có màu xanh.
– Văn bản Huế giới thiệu trình bày Huế như là một trung tâm văn hóa nghệ thuật lớn của Việt Nam với những đặc điểm tiêu biếu riêng của Huế.
Em thường gặp các loại văn bản đó ở sách, báo có thể kể đến:
– Nếp Rồng quê tôi của Võ Văn Trực.
– Khoai lang của Vũ Bằng.

2. Đặc điểm chung của vản bản thuyết minh

• Các văn bản trên không phải là văn bản tự sự (hay miêu tả, nghị luận, biếu cảm). 
Vì các văn bản này không trình bày sự việc, diễn biến nhân vật như tự sự, không trình bày chi tiết cụ thế cho người đọc cảm nhận được sự vật, con người như miêu tả và cũng không trình bày ý kiến, luận điếm như nghị luận.
• Các văn bản trên có chung đặc điểm là trình bày đặc điểm tiêu biểu của sự vật, hiện tượng.
Văn bản thuyết minh có nhiệm vụ cung cấp tri thức khách quan về sự vật giúp con người có được hiểu biết về sự vật một cách đầy đủ, đúng đắn. Văn bản thuyết minh không thể hư cấu, tưởng tượng hay bịa đặt mà phải phu hợp thực tế và khách quan.
Tuy không đòi hỏi người viết phải bộc lộ cảm xúc cá nhân chủ quan của mình nhưng văn bản thuyết minh vẫn yêu cầu người viết có cảm xúc biết gây hứng thú cho người đọc.

Quảng cáo