Quảng cáo

Luyện tập

Hây nêu ưu điểm của aptomat so với cầu trì ?
Bài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà - Câu 2 trang 186 SGK Công Nghệ 8. Hây nêu ưu điểm...
Bài 25.1 Trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa 8: Trong các công thức Hóa sau, công thức nào là công thức của
Trong các công thức hoá học sau, công thức nào là công thức của oxit. Bài 25.1 Trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa...
Soạn bài Tức cảnh Pác Bó – Văn 8
Tức cảnh Pác Bó - Hồ Chí Minh - Soạn bài Tức cảnh Pác Bó. I. VỀ TÁC PHẨM 1. Hoàn cảnh sáng tác ...
Hoạt động 1 trang 110 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Em hãy tính và điền giá trị công thực hiện...
Hoạt động 1 trang 110 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8. Trọng lượng nước được đưa lên cao. Bài: Chủ đề...
Câu hỏi 3 – Mục 1 – Bài học 24 trang 89 – Địa 8, Dựa vào hình 24.3 (SGK trang 89), em hãy...
Vùng biển Việt Nam - Câu hỏi 3 - Mục 1 - Bài học 24 - Trang 89 - SGK Địa lí 8. Dựa...