Quảng cáo

Luyện tập

Bài tập 4 trang 83 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Cho biết , hãy tìm:
Ôn tập chương 2 - Bài tập 4 trang 83 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài tập Cho biết...
Câu 66 trang 17 SBT Toán 8 tập 2: Giải các phương trình sau:
Giải các phương trình sau. Câu 66 trang 17 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2 - Ôn tập chương III - Phương...
Bài 55 trang 87 – Sách giáo khoa Toán 8 tập 2, Bài 55 Hình 58 dưới đây mô tả dụng cụ đo bề...
Bài 55 Hình 58 dưới đây mô tả dụng cụ đo bề dày của một số loại sản phẩm. Dụng cụ này gồm thước...
Bài 2 trang 51 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Hãy xác định hóa trị của các nguyên tố:
Bài 2 trang 51 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. Hãy xác định hóa trị của các nguyên tố:. Bài...
Hoạt động 4 trang 112 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Công suất của máy bơm B là lớn nhất và...
Hoạt động 4 trang 112 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8. Bài: Chủ đề 15: Công suất ...