Quảng cáo


Luyện tập

Bài 10.10 trang 15 Sách bài tập (SBT) Hóa 8: Phân tích một mẫu hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là sắt và...
Phân tích một mẫu hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là sắt và oxi. Kết quả cho thấy cứ 7 phần khối lượng...
Câu hỏi 3 Bài 2 trang 99 Toán 8 Tập 2 : Bài 2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)
Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 99 Toán 8 Tập 2 . Đường thẳng song song với mặt phẳng. Bài 2. Hình...
Câu 1 trang 106 sinh học lớp 8: THÂN NHIỆT
Câu 1 sgk trang 106 sinh học lớp 8: THÂN NHIỆT. Câu 1. Trình bày cơ chế điều hòa thân nhiệt trong các trường...
Bài tập 13 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Một miếng đất có bản đồ được vẽ theo tỉ...
Ôn tập chương 2 - Hình học - Bài tập 13 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài...
Cảm nhận của em về khổ thơ sau: Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng. Cả thân hình nồng thở vị xa xăm....
Quê Hương - Tế Hanh - Cảm nhận của em về khổ thơ sau: Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng. Cả thân...