Quảng cáo

Luyện tập

Bài 82 trang 33 sgk Toán 8 tập 1, Chứng minh:
Chứng minh. Bài 82 trang 33 sgk toán 8 tập 1 - Ôn tập chương I - Phép nhân và phép chia các đa...
Thư giãn trang 76 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Toán học và trò chơi
5. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của biểu thức - Thư giãn trang 76 Tài liệu dạy – học Toán...
Luyện tập 7 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Tính kích thước của một thùng giấy ở hình bên,...
Luyện tập - Chủ đề 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử - Luyện tập 7 trang 35 Tài liệu dạy –...
Giải bài tập Bài 4 trang 12 GDCD lớp 8: Bài 4: Giữ chữ tín
Giải bài tập Bài 4 trang 12 SGK GDCD lớp 8: Bài 4: Giữ chữ tín. Học sinh muốn giữ chữ tín thì cần...
B. Vocabulary & Grammar trang 4 Unit 1 Sách bài tập Tiếng Anh 8 mới: Match the words in blue with the words
1. Match the words in blue with the words in orange. Some words in blue may go with more than one word in orange.....