Quảng cáo

Luyện tập

Câu 22.a, 22.b, 22.c, 22.d phần bài tập bổ sung trang 106, 107 Vở bài tập Vật lí 8: Dẫn nhiệt là hình thức...
Câu 22.a, 22.b, 22.c, 22.d phần bài tập bổ sung – Trang 106, 107 Vở bài tập Vật lí 8. Trong các cách sắp...
Bài 5,6,7,8 trang 51 Sách bài tập GDCD 8: Tệ nạn ma tuý và cờ bạc hiện nay là hiện tượng không lành mạnh,...
Tệ nạn ma tuý và cờ bạc hiện nay là hiện tượng không lành mạnh, gây ảnh hưởng xấu trong xã hội.. Bài 5,6,7,8...
Bài 3 trang 6 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào các biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa và số liệu bảng 2.1...
Bài 3 trang 6 Tập bản đồ Địa lí 8. U-lan Ba-to (Mông Cổ) thuộc kiểu khí hậu ôn đới lục địa. Bài 2:...
Câu 7 Unit 16 Trang 140 SBT Anh 8: Invented or was invented ? Use the correct form of the verb in
Invented or was invented ? Use the correct form of the verb in brackets.. Câu 7 Unit 16 Trang 140 Sách Bài Tập (SBT)...
Bài 21.1 trang 57 SBT Lý 8: Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại
Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng?....