Trang chủ Lớp 8 SBT Văn 8 - Kết nối tri thức Bài tập 2 Nói và nghe trang 27 sách bài tập Văn...

Bài tập 2 Nói và nghe trang 27 sách bài tập Văn 8 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Có ý kiến cho rằng, xã hội càng phát triển...

Áp dụng kiến thức trình bày quan điểm cá nhân. Hướng dẫn cách giải/trả lời Giải Bài tập 2 Nói và nghe trang 27 sách bài tập Ngữ văn 8 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 8: Nhà văn và trang viết SBT Văn 8 - Kết nối tri thức. Có ý kiến cho rằng, xã hội càng phát triển,

Câu hỏi/bài tập:

Question - Câu hỏi/Đề bài

Có ý kiến cho rằng, xã hội càng phát triển, con người càng cần phải ứng xử với tự nhiên một cách văn minh. Em hãy trình bày bài nói thể hiện quan điểm của mình về vấn đề này.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Áp dụng kiến thức trình bày quan điểm cá nhân

Answer - Lời giải/Đáp án

Advertisements (Quảng cáo)

– Nêu vấn đề, khẳng định con người cần phải ứng xử với tự nhiên một cách văn minh.

– Trình bày các luận điểm triển khai vấn đề:

+ Giải thích thế nào là ứng xử với tự nhiên một cách văn minh.

+ Nêu các biểu hiện con người ứng xử văn minh với tự nhiên: yêu thương, tôn trọng, đối xử bình đẳng với các sinh vật; biết tránh xa và lên án các hành động tàn phá môi trường, huỷ hoại tự nhiên,...

+ Lý do con người phải ứng xử với tự nhiên một cách văn minh

+ Đưa ra các dẫn chứng thực tế để chứng minh