Bài 28.12 trang 78 SBT Lý 8: Ô chữ về nhiệt năng (H.28.1)

Ô chữ về nhiệt năng (H.28.1). Bài 28.12 trang 78 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8 – Bài 28: Động cơ nhiệt Ô chữ

Bài 28.11 trang 78 Sách bài tập (SBT) Lý 8: Người ta dùng một máy hơi nước hiệu suất...

Người ta dùng một máy hơi nước hiệu suất 10% để đưa nước lên độ cao 9m. Sau 5 giờ máy bơm được 720m nước.

Bài 28.10 trang 78 SBT Lý 8: Từ công thức H = A/Q, ta có thể suy ra là...

Từ công thức H = A/Q, ta có thể suy ra là đối với một xe ôtô chạy bằng động cơ nhiệt thì. Bài 28.10

Bài 28.9 trang 78 Sách bài tập Lý 8: Các kì của động cơ nổ bốn kì diễn ra...

Các kì của động cơ nổ bốn kì diễn ra theo thứ tự. Bài 28.9 trang 78 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8 –

Bài 28.8 trang 77 bài tập SBT Lý 8: Công thức tính hiệu suất nào sau đây là đúng?

Công thức tính hiệu suất nào sau đây là đúng?. Bài 28.8 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8 – Bài 28: Động

Bài 28.7 trang 77 Sách bài tập Lý 8: Tính hiệu suất của động cơ một ôtô biết rằng...

Tính hiệu suất của động cơ một ôtô biết rằng khi ôtô chuyển động với vận tốc 72km/h thì động cơ có công suất 20kW

Bài 28.6 trang 77 SBT Lý 8: Động cơ của một máy bay có công suất 2.106w và hiệu...

Động cơ của một máy bay có công suất 2.106w và hiệu suất 30%. Hỏi với 1 tấn xăng máy bay có thể bay được

Bài 28.5 trang 77 Sách bài tập (SBT) Lý 8: Với 2 lít xăng, một xe máy có công...

Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất là 6kW chuyển động với vận tốc 36km/h sẽ đi được bao nhiêu? Biết hiệu

Bài 28.4 trang 77 SBT Lý 8: Một máy bơm nước sau khi tiêu thụ hết 8kg dầu thì...

Một máy bơm nước sau khi tiêu thụ hết 8kg dầu thì đưa được 700m3 nước lên cao 8m. Tính hiệu suất máy bơm đó

Bài 28.3 trang 77 SBT Lý 8: Một ôtô chạy 100km với lực kéo không đổi là 700N thì...

Một ôtô chạy 100km với lực kéo không đổi là 700N thì tiêu thụ hết 6 lít xăng. Tính hiệu suất của động cơ ô

Luyện tập

Câu 6.3 trang 165 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Bạn Giang đã vẽ một đa giác ABCDEFGHI như ở hình bs.
Bạn Giang đã vẽ một đa giác ABCDEFGHI như ở hình bs. 26.. Câu 6.3 trang 165 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập...
Bài 8 trang 23 Sách bài tập GDCD 8: Hoan hoàn toàn có thể tự hào về tình bạn của mình, vì tình bạn
Hoan hoàn toàn có thể tự hào về tình bạn của mình, vì tình bạn của Hoan và các bạn rất trong sáng. Các...
Bài tập 2 – Trang 100 – Hóa 8, Những biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy là gì ? Tại...
Bài luyện tập 5 : Oxi - Không khí - Bài tập 2 - Trang 100 - SGK Hóa học 8. Những biện pháp...