Bài 28.10 trang 78 SBT Lý 8: Từ công thức H = A/Q, ta có thể suy ra là đối với một xe ôtô...
Từ công thức \(H = {Q \over A}\), ta có thể suy ra là đối với một xe ôtô chạy bằng động cơ nhiệt thì:
Bài 28.9 trang 78 Sách bài tập Lý 8: Các kì của động cơ nổ bốn kì diễn ra theo thứ
Các kì của động cơ nổ bốn kì diễn ra theo thứ tự :
Bài 28.8 trang 77 bài tập SBT Lý 8: Công thức tính hiệu suất nào sau đây là đúng?
Gọi H là hiệu suất động cơ nhiệt, A là công động cơ thực hiện được, Q là nhiệt lượng toàn phần do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra, Q1 là nhiệt lư
Bài 28.7 trang 77 Sách bài tập Lý 8: Tính hiệu suất của động cơ một ôtô biết rằng khi ôtô chuyển động với...
Tính hiệu suất của động cơ một ôtô biết rằng khi ôtô chuyển động với vận tốc 72km/h thì động cơ có công suất 20kW và tiêu thụ 20 lít xăng để chạy 200km.
Quảng cáo


Bài 28.6 trang 77 SBT Lý 8: Động cơ của một máy bay có công suất 2.106w và hiệu suất 30%. Hỏi với 1
Động cơ của một máy bay có công suất 2.106w và hiệu suất 30%. Hỏi với 1 tấn xăng máy bay có thể bay được bao nhiêu lâu ? Năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.10
Bài 28.5 trang 77 Sách bài tập (SBT) Lý 8: Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất là 6kW chuyển động...
Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất là 6kW chuyển động với vận tốc 36km/h sẽ đi được bao nhiêu? Biết hiệu suất của động cơ là 25% ; năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6
Bài 28.4 trang 77 SBT Lý 8: Một máy bơm nước sau khi tiêu thụ hết 8kg dầu thì đưa được 700m3 nước
Một máy bơm nước sau khi tiêu thụ hết 8kg dầu thì đưa được 700m3nước lên cao 8m. Tính hiệu suất máy bơm đó? Biết năng suất tỏa nhiệt của dầu dùng cho máy bơm nà
Bài 28.3 trang 77 SBT Lý 8: Một ôtô chạy 100km với lực kéo không đổi là 700N thì tiêu thụ hết 6 lít
Một ôtô chạy 100km với lực kéo không đổi là 700N thì tiêu thụ hết 6 lít xăng. Tính hiệu suất của động cơ ô tô đó. Biết năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.107J/

Luyện tập

Thử tài bạn trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Ở hình 22, cho biết AN = 6 cm. Tính...
4. Đường trung bình của tam giác của hình thang - Thử tài bạn trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập...
Bài 89 trang 111 sgk Toán 8 tập 1, Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Gọi D là trung...
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AB, E là điểm đối xứng với...
Bài 8* trang 17 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Bảng số liệu sau cho biết thành tích đoạt huy chương...
Bài 8* trang 17 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8. Chạy 800 m. Bài: Chủ đề 2: Tốc độ ...
Câu 68 trang 87 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1: Trong các hình nét đậm vẽ trên giấy kẻ ô vuông ở...
Trong các hình nét đậm vẽ trên giấy kẻ ô vuông ở hình 4, hình 5, hình nào có trục đối xứng ? ....
Lập bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại, Bảng thống kê về những sự kiện chính...
Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) - Lập bảng thống kê về...