Bài 28.10 trang 78 SBT Lý 8: Từ công thức H = A/Q, ta có thể suy ra là đối với một xe ôtô...
Từ công thức \(H = {Q \over A}\), ta có thể suy ra là đối với một xe ôtô chạy bằng động cơ nhiệt thì:
Bài 28.9 trang 78 Sách bài tập Lý 8: Các kì của động cơ nổ bốn kì diễn ra theo thứ
Các kì của động cơ nổ bốn kì diễn ra theo thứ tự :
Bài 28.8 trang 77 bài tập SBT Lý 8: Công thức tính hiệu suất nào sau đây là đúng?
Gọi H là hiệu suất động cơ nhiệt, A là công động cơ thực hiện được, Q là nhiệt lượng toàn phần do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra, Q1 là nhiệt lư
Bài 28.7 trang 77 Sách bài tập Lý 8: Tính hiệu suất của động cơ một ôtô biết rằng khi ôtô chuyển động với...
Tính hiệu suất của động cơ một ôtô biết rằng khi ôtô chuyển động với vận tốc 72km/h thì động cơ có công suất 20kW và tiêu thụ 20 lít xăng để chạy 200km.

Quảng cáo
Bài 28.6 trang 77 SBT Lý 8: Động cơ của một máy bay có công suất 2.106w và hiệu suất 30%. Hỏi với 1
Động cơ của một máy bay có công suất 2.106w và hiệu suất 30%. Hỏi với 1 tấn xăng máy bay có thể bay được bao nhiêu lâu ? Năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.10
Bài 28.5 trang 77 Sách bài tập (SBT) Lý 8: Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất là 6kW chuyển động...
Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất là 6kW chuyển động với vận tốc 36km/h sẽ đi được bao nhiêu? Biết hiệu suất của động cơ là 25% ; năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6
Bài 28.4 trang 77 SBT Lý 8: Một máy bơm nước sau khi tiêu thụ hết 8kg dầu thì đưa được 700m3 nước
Một máy bơm nước sau khi tiêu thụ hết 8kg dầu thì đưa được 700m3nước lên cao 8m. Tính hiệu suất máy bơm đó? Biết năng suất tỏa nhiệt của dầu dùng cho máy bơm nà
Bài 28.3 trang 77 SBT Lý 8: Một ôtô chạy 100km với lực kéo không đổi là 700N thì tiêu thụ hết 6 lít
Một ôtô chạy 100km với lực kéo không đổi là 700N thì tiêu thụ hết 6 lít xăng. Tính hiệu suất của động cơ ô tô đó. Biết năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.107J/

Luyện tập

Câu 1.1 trang 81 Sách bài tập Toán lớp 8 tập 1: Khẳng định nào dưới đây là đúng?
Khẳng định nào dưới đây là đúng?. Câu 1.1 trang 81 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 8 tập 1 - Bài 1. Tứ...
Câu 81 trang 62 SBT môn Toán 8 tập 2: Chứng tỏ diện tích hình vuông cạnh 10m không nhỏ hơn diện tích hình
Chứng tỏ diện tích hình vuông cạnh 10m không nhỏ hơn diện tích hình chữ nhật có cùng chu vi.. Câu 81 trang 62...
Thử tài bạn trang 161 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Tính diện tích của các tam giác trong hình 7...
3. Diện tích tam giác - Thử tài bạn trang 161 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài tập Tính...
Bài C1 trang 15 sgk vật lí lớp 8, Hãy mô tả thí nghiệm hiện trong hình 4.1,
Biểu diễn lực - Bài C1 trang 15 sgk vật lí lớp 8. Hãy mô tả thí nghiệm hiện trong hình 4.1, ...
Speak – Nói – Unit 10 trang 90 SGK Anh 8, Work with a partner. Look at the pictures and decide which group each...
Unit 10: Recycling - Tái chế - Speak - Nói - Unit 10 trang 90 SGK Tiếng Anh 8. Work with a partner. Look...