Bài 28.10 trang 78 SBT Lý 8: Từ công thức H = A/Q, ta có thể suy ra là đối với một xe ôtô...
Từ công thức \(H = {Q \over A}\), ta có thể suy ra là đối với một xe ôtô chạy bằng động cơ nhiệt thì:
Bài 28.9 trang 78 Sách bài tập Lý 8: Các kì của động cơ nổ bốn kì diễn ra theo thứ
Các kì của động cơ nổ bốn kì diễn ra theo thứ tự :
Bài 28.8 trang 77 bài tập SBT Lý 8: Công thức tính hiệu suất nào sau đây là đúng?
Gọi H là hiệu suất động cơ nhiệt, A là công động cơ thực hiện được, Q là nhiệt lượng toàn phần do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra, Q1 là nhiệt lư
Bài 28.7 trang 77 Sách bài tập Lý 8: Tính hiệu suất của động cơ một ôtô biết rằng khi ôtô chuyển động với...
Tính hiệu suất của động cơ một ôtô biết rằng khi ôtô chuyển động với vận tốc 72km/h thì động cơ có công suất 20kW và tiêu thụ 20 lít xăng để chạy 200km.

Quảng cáo
Bài 28.6 trang 77 SBT Lý 8: Động cơ của một máy bay có công suất 2.106w và hiệu suất 30%. Hỏi với 1
Động cơ của một máy bay có công suất 2.106w và hiệu suất 30%. Hỏi với 1 tấn xăng máy bay có thể bay được bao nhiêu lâu ? Năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.10
Bài 28.5 trang 77 Sách bài tập (SBT) Lý 8: Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất là 6kW chuyển động...
Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất là 6kW chuyển động với vận tốc 36km/h sẽ đi được bao nhiêu? Biết hiệu suất của động cơ là 25% ; năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6
Bài 28.4 trang 77 SBT Lý 8: Một máy bơm nước sau khi tiêu thụ hết 8kg dầu thì đưa được 700m3 nước
Một máy bơm nước sau khi tiêu thụ hết 8kg dầu thì đưa được 700m3nước lên cao 8m. Tính hiệu suất máy bơm đó? Biết năng suất tỏa nhiệt của dầu dùng cho máy bơm nà
Bài 28.3 trang 77 SBT Lý 8: Một ôtô chạy 100km với lực kéo không đổi là 700N thì tiêu thụ hết 6 lít
Một ôtô chạy 100km với lực kéo không đổi là 700N thì tiêu thụ hết 6 lít xăng. Tính hiệu suất của động cơ ô tô đó. Biết năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.107J/

Luyện tập

Bài tập trắc nghiệm 16,17,18,19 trang 22 SBT Sinh 8: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau . Bài tập trắc nghiệm 16,17,18,19 trang 22 SBT Sinh học...
Câu hỏi 4 – Mục 1 – Tiết học 29 trang 105 – Địa 8, Tìm trên hình 28.1 các cao nguyên Kon Tum,...
Đặc điểm các khu vực địa hình - Câu hỏi 4 - Mục 1 - Tiết học 29 - Trang 105 - SGK Địa...
Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận, I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Yếu tố biểu cảm trong bài...
Nghị Luận Xã Hội Lớp 8 - Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận. I. KIẾN THỨC CƠ BẢN...
Câu 12.1 trang 99 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Hãy chọn phương án đúng.
Hãy chọn phương án đúng.. Câu 12.1 trang 99 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 - Bài 12. Hình vuông ...
Cho một vài ví dụ về hoạt động được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc sống hàng ngày
Bài 7: Câu lệnh lặp - Câu 1 trang 60 SGK Tin học lớp 8. Cho một vài ví dụ về hoạt động được...