Bài 28.10 trang 78 SBT Lý 8: Từ công thức H = A/Q, ta có thể suy ra là đối với một xe ôtô...
Từ công thức \(H = {Q \over A}\), ta có thể suy ra là đối với một xe ôtô chạy bằng động cơ nhiệt thì:
Bài 28.9 trang 78 Sách bài tập Lý 8: Các kì của động cơ nổ bốn kì diễn ra theo thứ
Các kì của động cơ nổ bốn kì diễn ra theo thứ tự :
Bài 28.8 trang 77 bài tập SBT Lý 8: Công thức tính hiệu suất nào sau đây là đúng?
Gọi H là hiệu suất động cơ nhiệt, A là công động cơ thực hiện được, Q là nhiệt lượng toàn phần do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra, Q1 là nhiệt lư
Bài 28.7 trang 77 Sách bài tập Lý 8: Tính hiệu suất của động cơ một ôtô biết rằng khi ôtô chuyển động với...
Tính hiệu suất của động cơ một ôtô biết rằng khi ôtô chuyển động với vận tốc 72km/h thì động cơ có công suất 20kW và tiêu thụ 20 lít xăng để chạy 200km.

Quảng cáo
Bài 28.6 trang 77 SBT Lý 8: Động cơ của một máy bay có công suất 2.106w và hiệu suất 30%. Hỏi với 1
Động cơ của một máy bay có công suất 2.106w và hiệu suất 30%. Hỏi với 1 tấn xăng máy bay có thể bay được bao nhiêu lâu ? Năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.10
Bài 28.5 trang 77 Sách bài tập (SBT) Lý 8: Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất là 6kW chuyển động...
Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất là 6kW chuyển động với vận tốc 36km/h sẽ đi được bao nhiêu? Biết hiệu suất của động cơ là 25% ; năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6
Bài 28.4 trang 77 SBT Lý 8: Một máy bơm nước sau khi tiêu thụ hết 8kg dầu thì đưa được 700m3 nước
Một máy bơm nước sau khi tiêu thụ hết 8kg dầu thì đưa được 700m3nước lên cao 8m. Tính hiệu suất máy bơm đó? Biết năng suất tỏa nhiệt của dầu dùng cho máy bơm nà
Bài 28.3 trang 77 SBT Lý 8: Một ôtô chạy 100km với lực kéo không đổi là 700N thì tiêu thụ hết 6 lít
Một ôtô chạy 100km với lực kéo không đổi là 700N thì tiêu thụ hết 6 lít xăng. Tính hiệu suất của động cơ ô tô đó. Biết năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.107J/

Luyện tập

Read – Đọc – Unit 6 trang 57 – Tiếng Anh 8, 1. Fill in the missing information. 2. Answer. Then write the answers...
Unit 6: The young pioneers club - Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong - Read - Đọc - Unit 6 - Trang 57...
Hoạt động 1 trang 93 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Công thức hóa học của một chất cho ta...
Hoạt động 1 trang 93 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. Bài 21. Tính theo công thức hóa học...
Thuyết minh về chiếc nón lá, MB: Cách 1: Chiếc nón lá rất thân thuộc với dân tộc ta – Đi cùng tà áo...
Văn Thuyết Minh lớp 8 - Thuyết minh về chiếc nón lá. MB: Cách 1: - Chiếc nón lá rất thân thuộc với dân...
Câu hỏi Bài 4 trang 124 Toán 8 Tập 1:  Hãy dựa vào công thức tính diện tích hình thang để tính diện tích...
Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 124 Toán 8 Tập 1. Bài 4. Diện tích hình thang ...
Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm trang 84 SGK ngữ văn 8, Cho sự việc...
Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm - Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết...