Trang chủ Lớp 8 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 - Chân trời sáng tạo Bản 2 Hoạt động 6 trang 66 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân...

Hoạt động 6 trang 66 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2: Xác định hình thức trình bày danh mục nghề...

Giải hoạt động 6 trang 66 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2. Xác định hình thức trình bày danh mục nghề...

Câu 1

Xác định hình thức trình bày danh mục nghề.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để xác định hình thức trình bày danh mục nghề.

Answer - Lời giải/Đáp án

- Bảng danh mục nghề.

- Cuốn sổ tay danh mục nghề.

- Bộ tranh.


Câu 2

Xây dựng nội dung danh mục nghề.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để xây dựng nội dung danh mục nghề.

Answer - Lời giải/Đáp án

Advertisements (Quảng cáo)

- Ví dụ:

Tên nghề

Yêu cầu phẩm chất, năng lực

Thiết bị, dụng cụ lao động cơ bản

Hình ảnh nghề

Kỹ thuật viên xây dựng công trình

- Khả năng làm việc với bản vẽ thiết kế.

- Kĩ năng lập kế hoạch thi công.

- Cẩn thận, trách nhiệm.

- Ống nước, thước đo.

- Bản đồ, bản thiết kế.

- Các dụng cụ bảo hộ lao động.