Trang chủ Lớp 8 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 - Chân trời sáng tạo Bản 2 Hoạt động 7 trang 67 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân...

Hoạt động 7 trang 67 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2: Lựa chọn mức độ đánh giá phù hợp cho mỗi nội dung...

Giải hoạt động 7 trang 67 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2. Lựa chọn mức độ đánh giá phù hợp cho mỗi nội dung...

Câu 1

Lựa chọn mức độ đánh giá phù hợp cho mỗi nội dung.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

HS làm theo hướng dẫn đánh giá của GV.

Answer - Lời giải/Đáp án


Câu 2

Đề xuất những nội dung em cần tiếp tục rèn luyện.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Đề xuất những nội dung em cần tiếp tục rèn luyện.

Answer - Lời giải/Đáp án

- Tìm hiểu về đặc trưng, trang thiết bị, dụng cụ lao động cơ bản của những nghề phổ biến trong xã hội hiện đại.

- Tìm hiểu những phẩm chất, năng lực nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.