Công nghệ 9

Trang chủ Lớp 9 Công nghệ 9
Để học tốt Công nghệ 9 gồm 5 quyển: Cắt may, Nấu ăn, Trồng cây ăn quả, Lắp đặt mạng điện, sửa chữa xe đạp. Giải tất cả bài tập trong sgk công nghệ lớp 9
QUYỂN 1. CẮT MAY QUYỂN 2. NẤU ĂN QUYỂN 3. TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
Em hãy nêu giá trị dinh dưỡng của quả nhãn và yêu cầu ngoại cảnh của cây nhãn.
Em hãy nêu giá trị dinh dưỡng của quả nhãn và yêu cầu ngoại cảnh của cây nhãn.
Tại sao nên hàn mối nối trước khi bọc cách điện?
Tại sao nên hàn mối nối trước khi bọc cách điện?
Viết các quy trình sau Câu 5 trang 46 SGK Công Nghệ 9 – Sửa chữa xe đạp
– Lau dầu, tra mỡ ổ trục bánh sau của xe đạp
Thực hành sửa chữa hoặc bảo dưỡng một hư hỏng cụ thể của xe đạp trong nội dung chương trình đã học ?
Thực hành sửa chữa hoặc bảo dưỡng một hư hỏng cụ thể của xe đạp trong nội dung chương trình đã học ?
Bộ truyền động của xe đạp địa hình ( xe thể thao ) khác gì so với bộ truyền động của xe đạp thường...
Bộ truyền động của xe đạp địa hình ( xe thể thao ) khác gì so với bộ truyền động của xe đạp thường tại sao ? 
Quảng cáo


Tại sao phải tuân thủ đúng quy trình trong quá trình thực hành và sửa chữa? Cho ví dụ ?
Phải tuân thủ đúng quy trình trong quá trình vận hành và sửa chữa xe đạp vì : 
Những bộ phận nào của xe đạp có lắp ổ bi ? Tại sao cần lắp ổ bi vào những bộ phận đó ?
Những bộ phận nào của xe đạp có lắp ổ bi ? Tại sao cần lắp ổ bi vào những bộ phận đó ? 

Luyện tập

Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933): Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935
Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933): Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935....
Em hãy phân tích bài thơ Miếu thờ Mã Phục Ba ở Giáp Thành để cho thấy bộ mặt ghê tởm của tên tướng...
- Em hãy phân tích bài thơ Miếu thờ Mã Phục Ba ở Giáp Thành để cho thấy bộ mặt ghê tởm...
Câu 1 trang 21 Sách bài tập Địa lý 9: Nối ý ở cột bên trái với ý ở cột bên phải sao cho
Nối ý ở cột bên trái với ý ở cột bên phải sao cho đúng.. Câu 1 trang 21 Sách bài tập (SBT) Địa...
Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929: Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản...
Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929: Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản...
Quan sát hình 26.1, hãy xác định các bãi tôm, bãi cá. Vì sao vùng ven biển Nam Trung Bộ nổi tiếng về nghề...
Quan sát hình 26.1, hãy xác định các bãi tôm, bãi cá. Vì sao vùng ven biển Nam Trung Bộ nổi tiếng về nghề...