Công nghệ 9

Trang chủ Lớp 9 Công nghệ 9
Để học tốt Công nghệ 9 gồm 5 quyển: Cắt may, Nấu ăn, Trồng cây ăn quả, Lắp đặt mạng điện, sửa chữa xe đạp. Giải tất cả bài tập trong sgk công nghệ lớp 9
QUYỂN 1. CẮT MAY QUYỂN 2. NẤU ĂN QUYỂN 3. TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
Em hãy nêu giá trị dinh dưỡng của quả nhãn và yêu cầu ngoại cảnh của cây nhãn.
Em hãy nêu giá trị dinh dưỡng của quả nhãn và yêu cầu ngoại cảnh của cây nhãn.
Tại sao nên hàn mối nối trước khi bọc cách điện?
Tại sao nên hàn mối nối trước khi bọc cách điện?
Viết các quy trình sau Câu 5 trang 46 SGK Công Nghệ 9 – Sửa chữa xe đạp
– Lau dầu, tra mỡ ổ trục bánh sau của xe đạp
Thực hành sửa chữa hoặc bảo dưỡng một hư hỏng cụ thể của xe đạp trong nội dung chương trình đã học ?
Thực hành sửa chữa hoặc bảo dưỡng một hư hỏng cụ thể của xe đạp trong nội dung chương trình đã học ?
Bộ truyền động của xe đạp địa hình ( xe thể thao ) khác gì so với bộ truyền động của xe đạp thường...
Bộ truyền động của xe đạp địa hình ( xe thể thao ) khác gì so với bộ truyền động của xe đạp thường tại sao ? 
Quảng cáo


Tại sao phải tuân thủ đúng quy trình trong quá trình thực hành và sửa chữa? Cho ví dụ ?
Phải tuân thủ đúng quy trình trong quá trình vận hành và sửa chữa xe đạp vì : 
Những bộ phận nào của xe đạp có lắp ổ bi ? Tại sao cần lắp ổ bi vào những bộ phận đó ?
Những bộ phận nào của xe đạp có lắp ổ bi ? Tại sao cần lắp ổ bi vào những bộ phận đó ? 

Luyện tập

Giới thiệu một vài nét về Nguyễn Đình Chiểu và tóm tắt tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên: Truyện thơ Truyện Lục Vân Tiên...
- Giới thiệu một vài nét về Nguyễn Đình Chiểu và tóm tắt tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên.. Truyện thơ Truyện Lục...
Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác với lớp người đi trước ? Bài 16. Hoạt động của...
Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác với lớp người đi trước ?: Bài 16. Hoạt động của...
Câu 1 phần bổ sung trang 9 VBT hóa 9: Từ 1 tấn đá vôi có chứa 80% canxi cacbonat có thể sản xuất...
Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 9 Vở bài tập hoá 9. (eqalign{& m{,_{CaC{O_3},nguyen,,chat}} = {{m,{,_{da,,voi,}},80} over {100}} cr &...
Bàn về đọc sách, nhất là đọc các tác phẩm văn học lớn, người xưa nói: Tuổi trẻ đọc sách như nhìn trăng qua...
Nghị luận xã hội lớp 9 - Bàn về đọc sách, nhất là đọc các tác phẩm văn học lớn, người xưa nói: Tuổi...
Câu 87 trang 120 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Tam giác ABC có
Tam giác ABC có. Câu 87 trang 120 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1 - Ôn tập chương I ...