Công nghệ 9

Trang chủ Lớp 9 Công nghệ 9
Để học tốt Công nghệ 9 gồm 5 quyển: Cắt may, Nấu ăn, Trồng cây ăn quả, Lắp đặt mạng điện, sửa chữa xe đạp. Giải tất cả bài tập trong sgk công nghệ lớp 9
QUYỂN 1. CẮT MAY QUYỂN 2. NẤU ĂN QUYỂN 3. TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
Em hãy nêu giá trị dinh dưỡng của quả nhãn và yêu cầu ngoại cảnh của cây nhãn.
Em hãy nêu giá trị dinh dưỡng của quả nhãn và yêu cầu ngoại cảnh của cây nhãn.
Tại sao nên hàn mối nối trước khi bọc cách điện?
Tại sao nên hàn mối nối trước khi bọc cách điện?
Viết các quy trình sau Câu 5 trang 46 SGK Công Nghệ 9 – Sửa chữa xe đạp
– Lau dầu, tra mỡ ổ trục bánh sau của xe đạp
Thực hành sửa chữa hoặc bảo dưỡng một hư hỏng cụ thể của xe đạp trong nội dung chương trình đã học ?
Thực hành sửa chữa hoặc bảo dưỡng một hư hỏng cụ thể của xe đạp trong nội dung chương trình đã học ?
Bộ truyền động của xe đạp địa hình ( xe thể thao ) khác gì so với bộ truyền động của xe đạp thường...
Bộ truyền động của xe đạp địa hình ( xe thể thao ) khác gì so với bộ truyền động của xe đạp thường tại sao ? 
Quảng cáo


Tại sao phải tuân thủ đúng quy trình trong quá trình thực hành và sửa chữa? Cho ví dụ ?
Phải tuân thủ đúng quy trình trong quá trình vận hành và sửa chữa xe đạp vì : 
Những bộ phận nào của xe đạp có lắp ổ bi ? Tại sao cần lắp ổ bi vào những bộ phận đó ?
Những bộ phận nào của xe đạp có lắp ổ bi ? Tại sao cần lắp ổ bi vào những bộ phận đó ? 

Luyện tập

Bài 3,4, trang 10 Sinh 9, Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào? 2. Cho hai...
Bài 23 : Lai một cặp tính trạng - Bài 3,4, trang 10 SGK Sinh 9. Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm...
Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên qua đoạn thơ: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga ( bài 2): Hình ảnh Vân Tiên...
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Nguyễn Đình Chiểu - Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên qua đoạn thơ: Lục Vân...
Bài 20 trang 54 sgk Toán 9 tập 1, Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song...
Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song. Bài 20 trang 54 sgk Toán 9 tập...
Bài tập trắc nghiệm 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trang 75 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI...
Bài tập trắc nghiệm 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trang 75 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Bài 7. Khi ta...
Rô bin sơn ngoài đảo hoang, Đi-phô (1660 – 1731) là nhà văn Anh trong thế kỉ XVIII. Ông nổi tiếng với cuốn tiểu...
Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang - Đi-phô - Rô bin sơn ngoài đảo hoang. Đi-phô (1660 - 1731) là nhà văn Anh trong thế kỉ...