Công nghệ 9

Trang chủ Lớp 9 Công nghệ 9
Để học tốt Công nghệ 9 gồm 5 quyển: Cắt may, Nấu ăn, Trồng cây ăn quả, Lắp đặt mạng điện, sửa chữa xe đạp. Giải tất cả bài tập trong sgk công nghệ lớp 9
QUYỂN 1. CẮT MAY QUYỂN 2. NẤU ĂN QUYỂN 3. TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
Em hãy nêu giá trị dinh dưỡng của quả nhãn và yêu cầu ngoại cảnh của cây nhãn.
Em hãy nêu giá trị dinh dưỡng của quả nhãn và yêu cầu ngoại cảnh của cây nhãn.
Tại sao nên hàn mối nối trước khi bọc cách điện?
Tại sao nên hàn mối nối trước khi bọc cách điện?
Viết các quy trình sau Câu 5 trang 46 SGK Công Nghệ 9 – Sửa chữa xe đạp
– Lau dầu, tra mỡ ổ trục bánh sau của xe đạp
Thực hành sửa chữa hoặc bảo dưỡng một hư hỏng cụ thể của xe đạp trong nội dung chương trình đã học ?
Thực hành sửa chữa hoặc bảo dưỡng một hư hỏng cụ thể của xe đạp trong nội dung chương trình đã học ?
Bộ truyền động của xe đạp địa hình ( xe thể thao ) khác gì so với bộ truyền động của xe đạp thường...
Bộ truyền động của xe đạp địa hình ( xe thể thao ) khác gì so với bộ truyền động của xe đạp thường tại sao ? 
Tại sao phải tuân thủ đúng quy trình trong quá trình thực hành và sửa chữa? Cho ví dụ ?
Phải tuân thủ đúng quy trình trong quá trình vận hành và sửa chữa xe đạp vì : 
Những bộ phận nào của xe đạp có lắp ổ bi ? Tại sao cần lắp ổ bi vào những bộ phận đó ?
Những bộ phận nào của xe đạp có lắp ổ bi ? Tại sao cần lắp ổ bi vào những bộ phận đó ? 

Luyện tập

Bài Xưng hô trong hội trang 23, 24 SBT Văn 9: Phân tích cách dùng từ xưng hô và thái độ của người nói
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 23, 24 SBT Ngữ Văn 9 tập 1. Cho nhận xét về...
Phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu (Bài 4), Toàn bộ bài thơ hàm súc, cô đọng với hình ảnh chân thực,...
Đồng chí - Chính Hữu - Phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu (Bài 4). Toàn bộ bài thơ hàm súc, cô...
Phong trào công nhân nước ta trong mấy năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phát triển trong bối cảnh nào...
Phong trào công nhân nước ta trong mấy năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phát triển trong bối cảnh nào...
Bài 22 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2: Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O; R) có đường...
Bài tập - Chủ đề 3: Tứ giác nội tiếp - Bài 22 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2....
Bài 10 trang 35 Sách bài tập (SBT) GDCD 9: Những biểu hiện chưa kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của...
Những biểu hiện chưa kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong học sinh: học thói ăn chơi, đua...