Công nghệ 9

Trang chủ Lớp 9 Công nghệ 9
Để học tốt Công nghệ 9 gồm 5 quyển: Cắt may, Nấu ăn, Trồng cây ăn quả, Lắp đặt mạng điện, sửa chữa xe đạp. Giải tất cả bài tập trong sgk công nghệ lớp 9
QUYỂN 1. CẮT MAY QUYỂN 2. NẤU ĂN QUYỂN 3. TRỒNG CÂY ĂN QUẢ

Thực hành bài 10 trang 43 SGK Công Nghệ 9 – Lắp đặt mạng điện trong nhà

Bài 10. Thực Hành : Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn – Thực hành bài 10 trang 43 SGK

Em hãy nêu giá trị dinh dưỡng của quả nhãn và yêu cầu ngoại cảnh của cây nhãn.

Bài 8. Kỹ thuật trồng cây nhãn – Câu 1 trang 43 SGK Công Nghệ 9 – Trồng cây ăn quả. Em hãy nêu giá

Tại sao nên hàn mối nối trước khi bọc cách điện?

Bài 5.Thực Hành: Nối dây điện – Câu 3 trang 29 SGK Công Nghệ 9 – Lắp đặt mạng điện trong nhà. Tại sao nên

Viết các quy trình sau : Câu 5 trang 46 SGK Công Nghệ 9 – Sửa chữa xe...

Ôn tập – Sửa chữa xe đạp – Câu 5 trang 46 SGK Công Nghệ 9 – Sửa chữa xe đạp . Viết các quy

Thực hành sửa chữa hoặc bảo dưỡng một hư hỏng cụ thể của xe đạp trong nội dung chương...

Ôn tập – Sửa chữa xe đạp – Câu 6 trang 46 SGK Công Nghệ 9 – Sửa chữa xe đạp . Thực hành sửa

Bộ truyền động của xe đạp địa hình ( xe thể thao ) khác gì so với bộ truyền...

Ôn tập – Sửa chữa xe đạp – Câu 3 trang 46 SGK Công Nghệ 9 – Sửa chữa xe đạp . Bộ truyền động

Tại sao phải tuân thủ đúng quy trình trong quá trình thực hành và sửa chữa? Cho ví dụ...

Ôn tập – Sửa chữa xe đạp – Câu 4 trang 46 SGK Công Nghệ 9 – Sửa chữa xe đạp . Tại sao phải

Những bộ phận nào của xe đạp có lắp ổ bi ? Tại sao cần lắp ổ bi vào...

Ôn tập – Sửa chữa xe đạp – Câu 2 trang 46 SGK Công Nghệ 9 – Sửa chữa xe đạp . Những bộ phận

Thực hành bài 7 trang 31 Công Nghệ 9 – Sửa chữa xe đạp

Bài 7. Thực Hành : Vá săm thay lốp – Thực hành bài 7 trang 31 SGK Công Nghệ 9 – Sửa chữa xe đạp.

Thực hành bài 8 trang 39 SGK Công Nghệ 9 – Sửa chữa xe đạp

Bài 8.Thực Hành : Thay xích líp – Thực hành bài 8 trang 39 SGK Công Nghệ 9 – Sửa chữa xe đạp. Để thay

Luyện tập

Bài 3 trang 81 sgk Hóa 9, Bài 3. Nêu tính chất Hóa của clo. Viết các phương trình Hóa minh hoạ.
Clo - Hóa lớp 9 - Bài 3 trang 81 sgk hoá học 9. Bài 3. Nêu tính chất hoá học của clo. Viết...
Bài 1 trang 133 sgk Hóa 9, Bài 1. Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ...
Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu - Bài 1 trang 133 sgk hoá học 9. Bài 1. Viết công thức cấu tạo đầy...
Trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính , chúng ta đã đạt được những kết quả gì...
Trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính , chúng ta đã đạt được những kết quả gì...