Trang chủ Bài học Axit nuclêic

Axit nuclêic

Có bao nhiêu loại phân tử ARN và người ta phân loại chúng theo tiêu chí nào trang 28: AXIT NUCLÊIC
Có bao nhiêu loại phân tử ARN và người ta phân loại chúng theo tiêu chí nào?
Hãy cho biết các đặc điểm cấu trúc của ADN trang 28 SGK sinh lớp 10
Hãy cho biết các đặc điểm cấu trúc của ADN giúp chúng thực hiện được chức năng mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.
Quan sát hình 6.1 và mô tả cấu trúc của phân tử AND trang 27 Sinh 10
Quan sát hình 6.1 và mô tả cấu trúc của phân tử AND.
Bài 1,2,3,4 trang 30 sinh học lớp 10: Bài 6 AXIT NUCLÊIC
1. Nêu sự khác biệt về cấu trúc giữa ADN và ARN.

Bài học trong chương trình Sinh 10

Mới cập nhật

Giải bài 1 trang 147 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Cho hình ảnh đại diện một số động vật
Lời giải bài 1 trang 147 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 31: Động vật Câu hỏi: Cho hình ảnh...
Quan sát hình 31.4, em hãy nêu con đường lây nhiễm bệnh dịch hạch ở người
Hướng dẫn trả lời câu 9 trang 145 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 31: Động vật Câu hỏi: Quan...
Quan sát hình 31.4, nêu một số tác hại của động vật trong đời sống con người
Hướng dẫn trả lời câu 8 trang 145 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 31: Động vật Câu hỏi: Quan...
Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt nhóm động vật có xương sống. Các nhóm động vật có xương sống phân bổ ở...
Hướng dẫn trả lời câu 6, 7 trang 143 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 31: Động vật Câu...
Quan sát hình 31.3, em hãy kể tên các nhóm động vật có xương sống. Xác định đặc điểm mỗi nhóm
Hướng dẫn trả lời câu 5 trang 143 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 31: Động vật Câu hỏi: Quan...
Để phân biệt các nhóm động vật không xương sống, em có thể dựa vào đặc điểm nào?
Hướng dẫn trả lời câu 3, 4 trang 141 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 31: Động vật Câu...