Sinh lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10
Để học tốt Sinh học 10: Giải bài tập SGK Sinh 10 đầy đủ và chi tiết các chương.

Các đối tượng nào có nguy cơ lây nhiễm cao – trang 120: SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG...
– Tại sao nhiều người không hay biết mình có đang bị nhiễm HIV. Điều đó nguy hiểm thế nào đối với xã hội?...

Luyện tập

Bài 9 trang 132 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Trình bày cấu trúc phù hợp với chức nâng của lục
Bài 9 trang 132 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Trình bày cấu trúc phù hợp với chức nâng của lục lạp. Trình...
Câu hỏi lý thuyết 2 – SGK Trang 64 Địa 10-, Hãy lấy một vài ví dụ về ảnh hưởng của đá mẹ đến...
Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng - Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 64 Địa lí 10-. Hãy...
Bài 22 trang 42 SBT môn Toán 10: Tìm giao điểm của parabol với các đường thẳng
Tìm giao điểm của parabol với các đường thẳng. Bài 22 trang 42 Sách bài tập (SBT) Toán 10 - Bài tập ôn tập...